Pizzeria el Niu es compromet a fer que el vostre lloc web sigui accessible a tots els usuaris, independentment de les seves habilitats o discapacitats. Hem implementat mesures d’accessibilitat per garantir que el nostre lloc web compleixi els estàndards d’accessibilitat web establerts per la WCAG 2.0 nivell AA. Estem contínuament treballant per millorar l’accessibilitat del nostre lloc web i us convidem a contactar-nos si teniu algun comentari o suggeriment sobre com podem millorar l’accessibilitat del nostre lloc web.

Vèrtex s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el  Reial decret 1112/2018 , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es trasllada a l’ordenament jurídic espanyol la  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell .

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a olvissa.com

Situació de compliment

Aquest lloc web és  parcialment conforme  amb el  RD 1112/2018  a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

   1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  1. A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un incorrecte nidament d’etiquetes HTML.
  1. Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
  1. Càrrega desproporcionada
     1. No s’aplica.

   Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

   Aquesta declaració va ser preparada el 10 de febrer de 2023 i està basada en els informes d’accessibilitat web de l’  Observatori d’Accessibilitat .

   La data de la darrera revisió ha estat el 17 de març de 2023

   Observacions i dades de contacte

   Podeu realitzar comunicacions  sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara:

   Procediment d’aplicació

   Es posarà en marxa un procediment daplicació adequat i eficaç al qual sha de recórrer en cas que la resposta a la comunicació oa la sol· licitud sigui insatisfactòria. [Pendent]

   Aquest lloc web: